رفتن به محتوای اصلی

معرفی شرکت

شـركت مهـندسی تــوسعه نفـت و گـاز ایستا، در سال 1384 با هـدف انـجام پـروژه هـای الكتریكال، مكانیكال و شیمیایی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در تهران تأسیس گردید.

این شركت در طول سالهای متمادی پس از تأسیس با فعالیت جدی تاكنون موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانكاری از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه های بین المللی مدیریت كیفیت و همچنین عقد قراردادهای متعدد در بخشهای مهندسی، تأمین كالا و ساخت پروژه های مرتبــط با صنایـــع نفـــت، گـــاز، پالایــش و پتروشیمـی  كشور گردیده است.

همچنین ایستا با اخذ نمایندگی انحصاری از سازندگان مطرح اروپایی و آسیایی، بخشی از نیاز صنایع بالادستی و پایین دستی نفت وگاز به تجهیزات خاص كه در كشور تولید نمی گردد را، تأمین می نماید.

اهـــداف اصلــی هیئـت مدیــره شركـت ایستــا، توسعــه بـــازار داخلـــی و بهـره گیری از تكنولوژی روز دنیا در اجرای پروژه های داخلی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و همچنین بومی سازی مهندســی پیشرفتــه هوشمنــد و بهره گیری از متدولوژی خاص در مسیر اجرای بهینه پروژه های مرتبط با فعالیت شركت به شرح ذیل می باشد:

 

1.  صنایع بالادستی

2.  سیستم گرمایش الكتریكی

3.  سیستم حفاظت كاتدیك

4.  لوله، اتصالات و شـیرآلات