رفتن به محتوای اصلی

شعبه جزیره قشم این شرکت با برنامه تولید آند روی دریایی، سل های الکتروکلریناتور و مونتاژ CKD باکسهای ضد انفجار راهاندازی و به موجب آن کارخانه IODEC در شهرک صنعتی طولا منطقه آزاد قشم احداث گردید.

تولیدات این کارخانه مشترکاً با PetroSwetech سوئد و منحصراً تولید محصولات ذیل با رویکرد داخلی و صادراتی می باشد:

  • تولید آند روی دریایی
  • تولید سل های اکلتروکلریناتور جهت پکیج های تولید کلر از آب دریا
  • مونتاژ باکسهای ضد انفجار مورد مصرف صنایع نفت و گاز بصورت CKD

شرکت Petroswetech AB سوئد واقع در استکهلم پارتنر اروپایی این کارخانه بوده و ماموریت انتقال تکنولوژی و استاندارد کیفی تولید روز از اروپا و فروش و توزیع محصولات کارخانه در اروپا را بر عهده دارد.

رسالت اصلی این کارخانه صادرات محصولات به خارج از کشور است، لکن فروش آندهای روی دریایی به کشتی¬های داخلی و خارجی و همچنین مناطق آزاد و ویژه و در موارد خاص سرزمین اصلی، نیز میسر می باشد. هم اکنون فعالیت و محصولات کارخانه ما در حال توسعه می باشد .