تجهیزات و ماشین آلات

لیست تجهیزات و ماشین آلات فعال

ردیف نوع تجهیز واحد تعداد نفرات محل استقرار
1 جرثقیل ۵ تن دستگاه 1 دستگاه
2 جرثقیل ۲۵ تن دستگاه 2 دستگاه
3 بالابر ۱۲ متری دستگاه 6 دستگاه
4 کانکس ۱۲ متری دستگاه 3 دستگاه
5 پاترول ۲درب مدل ۷۶ مشکی دستگاه 1 دستگاه
6 وانت نیسان دستگاه 2 دستگاه